opustitOpustit
Noční hra
Datum: 16.09.2022
Začátek: 17:00
Popis: Hlavní náplní večera bude v 17.00 okruh kolem loucké táborové základny obohacené řadou stanovišť pro děti. Po dokončení bude možnost si opéct párek na ohni a za doprovodu kytary zazpívat některé táborové klasiky.